marmara son dakika haberleri, son dakika marmara haberleri, kocaeli son dakika haberleri, son dakika kocaeli haberleri

TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (4)

Milletvekillerinin askerlik yükümlülükleri, üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenecek.TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre, uzman erbaşlıktaki hizmet süresinin ilk 5 ayını tamamlayan uzman erbaşlara, bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilecek.Devre kaybeden askeri öğrenciler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri, devre kaybettikleri süre için genel sağlık sigortası kapsamına alınabilecek.Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bağlılarında görevli yükümlü erbaş ve erler ile yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarda görevli uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak.Kanunla, askerlik yükümlülüğünü yerine getirdikleri görevden daha uzun süre sözleşmeli olarak başka bir görevi yerine getiren sözleşmeli personelin, sefer görev emirlerinde daha tecrübeli ve bilgili olduğu sözleşme süresindeki görevinin esas alınması amaçlanıyor. Buna göre, sefer görev emirleri, öncelikle sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapılan sınıf, branş, ihtisas ve rütbe esasları dikkate alınarak çıkarılacak.Dövizle askerliğe kur farkı düzenlemesiTBMM üyelerinin milletvekili sıfatını taşıdıkları süre boyunca taşıdıkları temsil yükümlülüklerinin, askerlik hizmeti yükümlülüğüyle bölünmemesi için milletvekillerinin askerlik yükümlülükleri, üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenecek.Dövizle askerlik hizmeti için başvuranların ödeyecekleri bedelin, kur farkından dolayı olumsuz etkilenmesinin engellenmesi amacıyla, yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını başvuru tarihinde peşin ödeyecek.Uyum düzenlemesiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikler ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine ilişkin mevzuatta uyum düzenlemesi yapılıyor.Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarınca faaliyette bulunan amatör askeri spor kulüplerinin kurulması için Milli Savunma Bakanlığının izniyle ilgili makamlara müracaat edilecek.Garnizon komutanlığı görevinin hangi kıta komutanı veya kurum amiri tarafından yapılacağı, Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenecek.Milli Savunma Bakanlığının izni ile orduevi ve bağlısı şubeler, askeri gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri; özel, yerel veya kış eğitim merkezleri; ihtiyaç görülen yerlerde, rehabilitasyon merkezleri kurulabilecek; gazi uyum evleri ve refakatçi misafirhaneleri ile kreş, gündüz bakımevleri ve özel bakım merkezleri açılıp işletilebilecek.Barışta olağanüstü hallerde, Milli Savunma Bakanının emri ile önemli kişiler veya görev ve hizmetler için hava ulaştırma araçları tahsis edilebilecek.Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine atanan sivil memurlar, Milli Savunma Bakanlığı sosyal tesislerinden görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade edecek.Subay hizmet kadroları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecekHer yıl 30 Ağustos’tan sonra uygulanacak subay hizmet kadroları; rütbe, sınıf, varsa branşı belirtilerek Milli Savunma Bakanlığı tarafından hizmet ihtiyacına göre tespit edilecek.Fiili hizmet süresi uzatılacak albay sayısı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri insan gücü planında belirlenmiş yıllık subay yetiştirme miktarının yüzde 3’ünün altında olması halinde, bu orana kadar artırılabilecek.Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait astsubay kadroları, her yıl 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı belirtilerek, Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilecek.Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için general ve amirallere ve düzenleme kapsamına giren diğer personele, Milli Savunma Bakanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilecek.Diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup kişilere tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, Milli Savunma Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra yönetmelikte belirlenecek esaslara göre takılabilecek.Verilen madalyalar, beratlarına dayanılarak Milli Savunma Bakanlığınca tescil edilerek numaralanacak.İtibari rütbe, yurt dışı sürekli göreve atananlara Milli Savunma Bakanlığı, yurt dışı geçici görevle görevlendirilenlere ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından verilebilecek.Türk Silahlı Kuvvetlerinde seferberlik işlemleriyle ilgili kadro ve teşkilatlanma, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek. Belirlenen bu kadro ve teşkilat Milli Savunma Bakanlığınca onaylanacak.Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin Cumhurbaşkanının görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer alan maddelerden bazılarının içerikleri şöyle değiştirilecek: ‘Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların gerektirdiği hallerde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına, Milli Savunma Bakanının görüşlerini de dikkate alarak karar vermek.Seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde, ihtiyaç duyulacak araç, mal ve hizmetlere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına ait imkanların Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetleri harekat kontrolüne verilmesini sağlamak.’Kanunla, Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, sözleşme süreleri; seferberlik, savaş veya silahlı çatışmayı gerektirecek hal ile savaş hallerinde kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı’nın göstereceği lüzum üzerine, durumun devamı müddetince ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığının onayı ile talebe bakılmaksızın uzatılabilecek.GörüşmelerdenİYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Türk ordusunun, vatandaşlarını terörizm tehdidinden korurken, siyasi partiler olarak her türlü siyasi farklılığı bir kenara bırakarak terörle mücadeleye etkin katkı sunmaları gerektiğini kaydetti.Örs, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, hükümetlerin değil, Türk milletinin ordusu olduğunu, bu nedenle her türlü siyasi tartışmanın dışında tutulması gerektiğini dile getirdi.HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, ‘bekçi, polis, asker yasalarını’ görüştüklerini belirterek, ‘Elbette konuşalım ama bu toplumun bir ekonomik krizi yok mu? Meclis’te yalnızca güvenlikçi bakışı kutsamak üzerine konuşmalar yapılıyor. Atanamayan öğretmenlerin, emeklilikte yaşa takılanların sorunları askerin sorunlarından daha mı az önemli?’ diye sordu.Paylan, Meclisin gündeminin, toplumun huzuru ve refahı olması gerektiğini ifade etti.MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Paylan’ın, Meclis’in, güvenlikçi anlayışla, halkın ihtiyaçlarını görmezden gelerek hareket ettiği söylemini kabul etmediğini, bunun Meclis’e haksızlık olduğunu belirtti. Bülbül, Meclis’in, vatandaşların sosyal, ekonomik sıkıntılarına yönelik çok önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdiğini anlattı.Bülbül, ‘Türkiye’nin, bölgesinde yaşadığı bu kadar sıkıntı içerisinde yapmak durumunda olduğu ve gayrisafi milli hasılası açısından bakıldığında son derece küçük rakamlara tekabül eden bu harcamaları, kalkıp sanki Türkiye delirmişçesine silahlanma içerisindeymiş gibi göstermek devletimize, milletimize büyük bir haksızlıktır. Türkiye’de bugün, eğitime, sağlığa ve sosyal güvenliğe yapılan harcamalar savunma harcamalarının üzerindedir. ‘ diye konuştu.MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en üsten en alta kadar yer alan bütün kahramanların, kendileri için paha biçilmez önemde ve değerde olduğunu söyledi. Yönter, uzman çavuşların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin adeta omurgası niteliğinde olduğunu, haklarını ödeyemeyeceğini kaydetti.Yönter, ‘Bizim kafamızdan kan akarken ‘milli savunmaya, silaha niye kaynak ayırıyorsunuz’ diyenler önce aynaya bakacak ve kendilerini sorgulayacak. Bu, doğru bir dil değil. Esnafımızın, memurumuzun, işsizimizin, işçilerimizin de hakkını konuşacağız fakat askerimizi, polisimizi, bekçilerimizi görev yapan diğer kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla mukayese etmek biraz haksızlık.’ değerlendirmesinde bulundu.Kanun teklifinin, 40 yaşını doldurmuş, komando branşındaki kahramanlara kadro getirdiğine işaret eden Yönter, farklı branşlarda uzman çavuş görevini yapanların olduğunu anımsattı. Yönter, bütün branşlarda, bütün sınıflarda görev alanların kadroya alınmasını talep etti.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, uzman çavuşların acil sorunlarına çözüm bulunması için TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi milletvekillerinin ortak çalışarak bir kanun teklifi hazırlamalarını önerdi.Özel’in bu açıklaması üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Bülbül, uzun süredir uzman çavuşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çaba sarf edildiğini anımsatarak, ‘MHP, sadece uzman çavuşlarımızın değil Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün kademelerinde bulunan subay, astsubay, sivil memurlarla ilgili hangi mağduriyeti tespit edebildiyse bunların çözümü için içtüzüğün verdiği imkanlar çerçevesinde kendi yasama faaliyetlerini yürütmektedir. Cumhur İttifakı içerisinde bu problemlerin çözülmesi, devletimizin, bütçemizin imkanları dahilinde bunun hallolmasıyla ilgili MHP, bir hassasiyet içerisindedir.’ değerlendirmesini yaptı.-‘FETÖ’cü taktiği’HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerinde çıplak arama yapıldığı yönündeki açıklamasının ardından ülkede bu konunun gündem olduğunu söyledi. Cezaevlerinde kendisine çıplak arama yapıldığını iddia edenlerin ifadelerini aktaran Gergerlioğlu, Türkiye’deki cezaevlerinde çıplak arama yapılmadığı yönündeki açıklamalar karşısında özür beklediğini kaydetti.AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gergerlioğlu’nun bu iddia üzerinden uzun süredir kendisini hedef gösterdiğini, bununla ne yapmaya çalıştığını gayet iyi bildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: ‘Bu FETÖ’cü taktiği… Nasıl? Bu insanlar şunu yapmaya çalışıyorlar: Vakti zamanında bu başörtüsü yasakları varken FETÖ’cülerin başındaki adam, ‘Başörtüsü füruattır.’ demişti. Yani bizim başörtüsüyle alakalı mücadelemizi sonuna kadar baltalamıştı. Şimdi çıkıyorlar, hapishanede ne kadar FETÖ’cü kadın varsa, başörtüsü savunucusu oldular. Daha evvel bunu reddedenler, bunun savunucusu oldular. Ben, FETÖ’cülerin malzemesi değilim, ben AK Parti Grup Başkanvekiliyim. Herkes haddini bilsin. Hedef gösterilerek demek isteniyor ki; ‘Bir sürü başörtülü kadına bu iğrençlik yapılıyor ve Özlem Zengin, başörtülü bir kadın, başörtülü Grup Başkanvekili buna müsaade ediyor.’ Bu olacak iş değildir. Siz bunu yapmaya çalışıyorsunuz.Siz kendi kampanyalarınızı, kendi adamlarınız üzerinden, Hüda Kaya üzerinden yapın. Benim adımı niçin kullanıyorsunuz kampanyanız için? Bizim adımızı hiçbir şey için suistimal etmeyin. Ben kime cevap vereceğime, ne zaman cevap vereceğime kendim karar veririm. Ne ben ne arkadaşlarım ne de AK Parti sizin kampanyanızın yüzüdür, kendi işinizi kendiniz görün.’TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin kabul edilmesinin ardından birleşimi, 23 Şubat Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.(Bitti)

Bir önceki yazımız olan Kar yağdı, kaportacılarda yoğunluk oluştu başlıklı makalemizde Güncel ve Haber hakkında bilgiler verilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

diyarbakır escort diyarbakır escort halkalı escort istanbul escort bursa escort uşak escort masaj salonu afyon escort kayseri escort çanakkale escort düzce escort antep escort mardin escort diyarbakır escort diyarbakır escort fullaccessent fullaccessent cekilisimizvar companionistanbul batmanreklam diyarbakiremlak federicoescort arkadasyayin egemodel gdenizli hosarkadas arkadasyayin hosarkadas federicoescort companionistanbul